KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

Detay

Bölümümüz 

"Sevgi prensibimiz, düzen temelimiz, ilerleme amacımızdır."Sosyoloji Bölümü'nün dört yıllık lisans programı, öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel çözümleme üretebilme kapasitelerini geliştirecek yönde düzenlenmiştir. Program, sosyolojik analizin temel kuramsal konularını ve araştırma yöntemlerini kapsayan bir eğitimin yanı sıra geniş bir kültürel birikim sağlamaktadır. Öğrenciler, kendilerini öğretmenlik, araştırma ve çeşitli organizasyonlarda yöneticilik pozisyonlarına hazırlayacak yönde dersler seçme olanağına sahiptirler. KSÜ Sosyoloji Bölümü mezunları kamu ve özel sektörde geniş iş imkanlarına sahip olacaktır. Bölümümüz mezunları kamu ve özel sektörlerdeki kurumlar, çeşitli bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, araştırma şirketleri, reklam ajansları, pazarlama firmaları, Dünya Bankası, UNDP, UNICEF ve ILO gibi uluslararası kuruluşlarda iş imkanlarına sahip olabilirler.

...