KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

Detay

Misyon 

Fakültemiz, yaratıcı ve özgür düşüncenin ışığında disiplinler arası işbirliğiyle araştırma ve geliştirmeyi hedef edinerek fen ve sosyal bilimlerde ulusal ve uluslararası tanınırlığı, stratejik hedef olarak belirlemiştir. Fen – Edebiyat Fakültesi’nin amacı; çağdaş bilgi düzeyine sahip, analitik düşünebilen, bağımsız araştırma yapabilen, sorgulayan ve sürekli öğrenmeyi prensip edinen bireyler yetiştirerek ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sağlamaktır

...