KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KALİTE KURUL TOPLANTI KARARLARI         

18.10.2018 tarihinde Fakültemiz Dekanlık Toplantı Salonunda yapılan Kalite Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

 

1.         Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1.sınıf öğrencileri için oryantasyon programlarının bölümler bazında zorunlu hale getirilmesi ve bu programların Eğitim-Öğretime başlanılan tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılmasının sağlanması,

2.         Oryantasyon programı kapsamında, Üniversite, Yönetim, Üniversite Birimleri, Üniversite Yerleşkesi ve Kahramanmaraş hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, bölüm ve bölüm elemanlarının akademik çalışmaları konusunda öğrencilere bilgi verilmesi, KSÜ Öğrenci Yönetmeliğinin özet halinde açıklanması yapılarak öğrencilerin hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılması,

3.         Fakültemizde bölümler bazında öğretim elemanı eksikliğinin giderilmesi için Üniversite Yönetiminden talepte bulunulması,

4.         Fakültemizde eğitim-öğretim kalitesi ve bireylerin sağlığı için mekan ve çevre temizliğine dikkat edilmesi ve bu işle görevli personelin iş takibinin yapılması, eleman eksiği var ise Rektörlükten personel talebinde bulunulması,

5.         Fakültemiz ve bölümlerin web sayfasının güncel tutulması, bu kapsamda bölümlerin ders içerikleri ve sınav programlarının web sayfalarında ilan edilmesi,

6.         Öğretim programlarının geliştirilmesinde ve güncelleştirilmesinde paydaş görüşlerinin (mezun öğrenciler, ilgili sektör temsilcileri) ve öğrenci anketlerinin dikkate alınması,

7.         Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin kayıt aşamasında belirlenmesi ve bu öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapılması, bu bağlamda engelsiz üniversite ortamının oluşturulmasına yönelik girişimler ve faaliyetlere hız verilmesi,

8.         Fakültemizdeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi, yaparak ve yaşayarak öğrenme bilincinin geliştirilmesi, ve bu bağlamda, öğrencilerin dersleri ile ilgili uygulama imkanlarının artırılması ve bu uygulamalarla ilgili teknik gezilerin düzenlenmesi,

9.         Öğrencilerin karar alması sürecine dahil edilmesi, öğrencileri ilgilendiren konuların görüşüldüğü kurul toplantılarına öğrenci temsilcisin de davet edilmesi,

10.       Danışmanlık sisteminin etkinleştirilmesi, danışmanların öğrencilere her konuda yardımcı olabilmesi için sistemin daha işlevsel hale getirilmesi. Bunun yanında,  öğrencilere yönelik sürdürülen rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilesi, sorunları olan ve bu sorunları aşmakta güçlük çeken öğrencilerimize sorunlarını gidermek ve/veya azaltmak bağlamında psikolojik destek sağlanması, bunun için Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevli psikologlardan destek alınması.

 

11.       Evrensel standartlarda uluslararası bilim ve eğitim ortamını oluşturmak, öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın uluslararası ilişkilerini geliştirmeleri için gerekli koşulların sağlanması, bu bağlamda uluslararasılaşmanın önemli bir parçası olan Erasmus Değişim Programı kapsamında yabancı kurumlardan ders vermeye-almaya gelen akademik personelin yanı sıra bizim Fakültemizdeki öğrenci ve öğretim elemanlarımızın yabancı kurumlarda ders almaya-vermeye teşvik edilmesi, bu programlardan yararlanan öğrenci ve öğretim üyesi sayısının arttırılması,

12.       Üniversite kütüphanesinin, çağın gereksinimlerine uygun öğrenme kaynakları öğretim üyelerine ve öğrencilere, hem fiziksel hem de üye olunan elektronik veri tabanları yoluyla sunması, kütüphane bünyesinde çalışma ve okuma alanlarının 24 saat açık tutularak öğrencilerin hizmetine sunması,

13.       Araştırma stratejisi belirlenirken, ulusal ve bölgesel öncelikler göz önüne alınarak, YÖK ve TÜBİTAK'ın belirlediği öncelikli alanların referans alınması ve özellikle de bölgenin potansiyeli ve sorunları, paydaşlarla birlikte ele alınarak sorunların çözümüne yönelik, projeler hazırlanması, bunun yanında, üniversitemizde çalışan akademik personelin ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmaları konusunda motivasyonlarının arttırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi ve bu stratejilere yönelik destek ve ödüllendirme programlarının aktif bir şekilde uygulanması,

14.       Aidiyat duygusunun geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması ve bu bağlamda mezun öğrencilerin kurumla bağlarının kopmaması için gerekli çalışmaların yapılması.

 

Prof.Dr. Musa GÖĞEBAKAN          Dekan

Prof.Dr. Ersin Kaya SANDAL          Dekan Yardımcısı

Doç.Dr. Muhammet KÖSE                Dekan Yardımcısı

Prof.Dr. Ahmet KAYRALDIZ          Biyoloji Bölümü

Prof.Dr. Ömer SÖĞÜT                      Fizik Bölümü

Prof.Dr. Mükerrem KURTOĞLU                  Kimya Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Oktay DUMANKAYA           Arkeoloji Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Hayriye BİLGİNER                Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Nadire KARADEMİR             Coğrafya Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Necati DEMİR                         Felsefe Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Beyhan YILMAZ                   Matematik Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Mustafa ÇABUK                    Tarih Bölümü

Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Fetih YANARDAĞ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü