KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine! 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Takvimi-07.04.2020

Üniversitemiz Senatosu'nun 01.04.2020 tarih ve 2020/04 sayılı toplantısında alınan 02 no'lu kararı doğrultusunda,
2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavlarının aşağıdabelirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Yapılacaktır.


1-2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavları Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Sisteminde ÖDEV YÜKLE menüsü üzerinde yapılacaktır.
2-Ara sınavların şekli (ödev, klasik soru-cevap, test ) dersin içeriği ve niteliği dikkate alınarak ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenecektir.
3-Ara sınavlar birimlere göre belirlenen ve ekte gönderilen listede belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
4-Öğretim elemanları sınav sorularını birimlere göre ekli listede belirtilen sınav sorularını sisteme son yükleme tarihine” kadar yüklemelidir.
5-Öğretim Elemanları sınav sorularını sisteme yüklerken birimlere göre belirlenen “öğrencilerin soruları görme cevaplandırma tarihlerini” de mutlaka girmelidirler.
6-Cevaplar öğrenciler tarafından belirlenen tarihler aralığında Uzaktan Eğitim Sisteminde ÖDEV YÜKLE menüsü üzerinde yüklenmelidir.
7-Enstitüler için sisteme soru yükleme zorunluluğu yoktur. Ara sınav değerlendirmeleri farklı iletişim kanallarıyla da yapılabilir.
8-2019-2020 eğitim-öğretim bahar yarıyılı ara sınav döneminde eğitim-öğretim (dersler) devam edecektir.
9-Devam-devamsızlık durumu 15 hafta üzerinden değerlendirilerek, uzaktan eğitim dönemi başladığı tarihten itibaren öğrenciler bütünüyle derslere devam etmiş sayılacaktır.