Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Tümü Tarihçe-Misyon-Vizyon

TARİHÇE Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 11.07.1992 tarih ve 21282 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Bahçelievler Yerleşkesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan fakültemiz daha sonra Karacasu Yerleşkesi’ne taşınmış ve burada 8 yıl boyunca eğitim-öğretime devam etmiştir. Nihayetinde, 2004 yılında Avşar Yerleşkesi’ndeki yeni binasına taşınan fakültemiz halen 5 blokta eğitim-öğretime devam etmektedir. VİZYON Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve hedeflerini kavramış, Büyük ve güçlü Türkiye’nin oluşumunda üstüne düşen görevleri en üst düzeyde yerine getirme gayretinde, nitelikli bilimsel donanıma sahip, ülkesinin ve milletinin menfaatleri doğrultusunda bu birikimleri kullanacak, hür fikir sahibi ve demokrat insanlar yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Fakültenin tüm unsurları ile katılımcılığı ve bir bütün içerisinde gelişmeyi teşvik etmek; günümüz şartlarına uygun eğitim-öğretim programlarını düzenleyerek bilimsel sürecin sürekliliğini sağlamak, bilim ve teknolojik gelişmelerde yerini alabilmesi için bilimsel araştırma projeleri geliştirmek, Fakülte ortamında sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif faaliyetlere  ortam hazırlamak, örgün-yaygın eğitim alanında tüm etkinlik  programlarını sunmak, ayrıca üniversite-sanayi-toplum işbirliğine yönelik çeşitli faaliyetler düzenleyerek kendi toplum ve dünya ile bütünleşmeyi sağlamak, mesleki anlamda eğitim-öğretim ve araştırma olanakları  ile tercih edilen ve tüm değerleri Ülkemize ve insanlığa sunan  öncü bir Fakülte olmaktır.       MİSYON Fakültemiz, yaratıcı ve özgür düşüncenin ışığında disiplinler arası işbirliğiyle araştırma ve geliştirmeyi hedef edinerek fen ve sosyal bilimlerde ulusal ve uluslararası tanınırlığı, stratejik hedef olarak belirlemiştir. Fen – Edebiyat Fakültesi’nin amacı; çağdaş bilgi düzeyine sahip, analitik düşünebilen, bağımsız araştırma yapabilen, sorgulayan ve sürekli öğrenmeyi prensip edinen bireyler yetiştirerek ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sağlamaktır.  TARİHÇE Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 11.07.1992 tarih ve 21282 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı yasa ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Bahçelievler Yerleşkesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan fakültemiz daha sonra Karacasu Yerleşkesi’ne taşınmış ve burada 8 yıl boyunca eğitim-öğretime devam etmiştir. Nihayetinde, 2004 yılında Avşar Yerleşkesi’ndeki yeni binasına taşınan fakültemiz halen 5 blokta eğitim-öğretime devam etmektedir. VİZYON Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve hedeflerini kavramış, Büyük ve güçlü Türkiye’nin oluşumunda üstüne düşen görevleri en üst düzeyde yerine getirme gayretinde, nitelikli bilimsel donanıma sahip, ülkesinin ve milletinin menfaatleri doğrultusunda bu birikimleri kullanacak, hür fikir sahibi ve demokrat insanlar yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Fakültenin tüm unsurları ile katılımcılığı ve bir bütün içerisinde gelişmeyi teşvik etmek; günümüz şartlarına uygun eğitim-öğretim programlarını düzenleyerek bilimsel sürecin sürekliliğini sağlamak, bilim ve teknolojik gelişmelerde yerini alabilmesi için bilimsel araştırma projeleri geliştirmek, Fakülte ortamında sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif faaliyetlere  ortam hazırlamak, örgün-yaygın eğitim alanında tüm etkinlik  programlarını sunmak, ayrıca üniversite-sanayi-toplum işbirliğine yönelik çeşitli faaliyetler düzenleyerek kendi toplum ve dünya ile bütünleşmeyi sağlamak, mesleki anlamda eğitim-öğretim ve araştırma olanakları  ile tercih edilen ve tüm değerleri Ülkemize ve insanlığa sunan  öncü bir Fakülte olmaktır.     MİSYON Fakültemiz, yaratıcı ve özgür düşüncenin ışığında disiplinler arası işbirliğiyle araştırma ve geliştirmeyi hedef edinerek fen ve sosyal bilimlerde ulusal ve uluslararası tanınırlığı, stratejik hedef olarak belirlemiştir. Fen – Edebiyat Fakültesi’nin amacı; çağdaş bilgi düzeyine sahip, analitik düşünebilen, bağımsız araştırma yapabilen, sorgulayan ve sürekli öğrenmeyi prensip edinen bireyler yetiştirerek ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sağlamaktır.  

...
Tümü DUYURULAR
Video

Tümü İdari Personel Telefon Rehberi

Dekanlık Dekan Prof.Dr. Musa GÖĞEBAKAN 344-3001350 Fakülte Sekreteri Recep GÖK 344-3001353 Dekan Özel Kalem Şebnem BAŞKAN 344-3001351 Dekanlık Faks 344-3001352 Öğrenci İşleri Şef Bekir CEYHAN 344-3001362 Memur Bayram KILIÇ 344-3001445 Yazı İşleri Memur Nurullah Karaca 344-3001477 Memur Galip ÇİÇEK 344-3001361 Memur Selda PEKER 344-3001363 Tahakkuk, Satınalma Memur Bayram HAS 344-3001356 Memur Handan AKTAŞ 344-3001358 Şef Ayhan BAŞDOĞAN 344-3001359 Ambar Memur Orhan SARI 344-3001364 Memur Ali ASLAN 344-3001365 Bölüm Sekreterleri Memur Remzi ERTÜRK Fizik, Biyoloji Bölümleri 344-3001466 Memur Sıdkı DİKMEN Kimya, Matematik Bölümleri 344-3001381 Memur Ülküm KÖSELER Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya Bölümleri 344-3001389 Memur Ercan ÇALI Tarih Bölümü 344-3001479 Memur Mecit Çilo Arkeoloji, Çeviribilim, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümleri 344-3001434 Teknik İşler Teknisyen İlyas EŞLİK 344-3001367 Güvenlik B Blok Giriş Güvenlik 344-3001375 C Blok Giriş Güvenlik 344-3001347 Çay Odaları Dekanlık Çay Odası 344-3001373 2.Kat Çay Odası 344-3001508 D Blk Çay Odası 344-3001374 Hizmetli Odaları Hizmetli Odası A Blok 344-3001371 Hizmetli Odası B Blok 344-3001372

...

Adres: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Avşar Yerleşkesi, 46100 ONİKİŞUBAT/ KAHRAMANMARAŞTelefon: 344 300 13 51 (Özel Kalem)Faks: 344 300 13 52E-Posta: fenedb@ksu.edu.tr

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı